Εργαστήριο Μπάκιντα, Ηράκλειο
Χημικό Εργαστήριο Άννα Μπάκιντα - Γάζι Ηράκλειο Κρήτης

Χημικό Εργαστήριο Άννα Μπάκιντα - Γάζι Ηράκλειο Κρήτης

Το Χημικό Εργαστήριό μας αναλαμβάνει χημικές αναλύσεις και παράγει κιτ μέτρησης χημικών συστατικών για ελαιόλαδο και κρασί.

Δες τα γρήγορα κιτ μέτρησης οξύτητας Ρώτησέ μας!

Χημική Ανάλυση Πόσιμου Νερού Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση πόσιμου νερού για οικιακή χρήση.

Χημική Ανάλυση Νερού Οικιακής Χρήσης Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού για οικιακή χρήση.

Χημική Ανάλυση Νερού Κολύμβησης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού πισίνας.

Ανάλυση Νερού Χώρων Μαζικής Εστίασης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση πόσιμου νερού για επαγγελματικούς χώρους.

Χημική Ανάλυση Νερού για Καλλιέργειες Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού για παντός είδους καλλιέργειες.

Χημική Ανάλυση Χώματος

Αναλαμβάνουμε ανάλυση χώματος για καλλιέργειες ελαιώνα, αμπελώνα, κ.α.

Ανάλυση Μούστου, Κρασιού & Αποσταγμάτων

Αναλαμβάνουμε ανάλυση μούστου, κρασιού και άλλων αποσταγμάτων.

Ανάλυση Ελαιολάδου  Ηράκλειο

Αναλαμβάνουμε ανάλυση ελαιολάδου για τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ανάλυση Μελιού

Αναλαμβάνουμε ανάλυση μελιού για τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Συμβουλευτική Οινοποίησης

Συστηματική καθοδήγηση για την παραγωγή εξαιρετικού κρασιού.