Εργαστήριο Μπάκιντα, Ηράκλειο

Ανάλυση Ελαιολάδου
Ηράκλειο Κρήτης

Χημική Ανάλυση Ελαιολάδου Ηράκλειο Κρήτης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
35


Αποτελεί τη βασικότερη ανάλυση για τον ποιοτικό έλεγχο και την κατηγοριοποίηση του ελαιολάδου, τον έλεγχο παλαιότητας και την γνησιότητά του.
 
✔ Περιλαμβάνει οξύτητα, αριθμό υπεροξειδίων και τιμές Κ.
 
 
 

* Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.