Εργαστήριο Μπάκιντα, Ηράκλειο

Χημικές Αναλύσεις Νερού - Γάζι Ηράκλειο Κρήτης

Το Χημικό - Οινολογικό Εργαστήριό μας αναλαμβάνει χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού, νερού για χώρους εστίασης και για κάθε είδος οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

Χρειάζομαι μια διαφορετική χημική ανάλυση!

Χημική Ανάλυση Πόσιμου Νερού Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση πόσιμου νερού για οικιακή χρήση.

Χημική Ανάλυση Νερού Οικιακής Χρήσης Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού για οικιακή χρήση.

Χημική Ανάλυση Νερού Κολύμβησης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού πισίνας.

Ανάλυση Νερού Χώρων Μαζικής Εστίασης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση πόσιμου νερού για επαγγελματικούς χώρους.

Χημική Ανάλυση Νερού για Καλλιέργειες Ηράκλειο Κρήτης

Αναλαμβάνουμε ανάλυση νερού για παντός είδους καλλιέργειες.