Εργαστήριο Μπάκιντα, Ηράκλειο

Ανάλυση Νερού Χώρων Μαζικής Εστίασης
Ηράκλειο Κρήτης

Χημική Ανάλυση Νερού Χώρων Μαζικής Εστίασης Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ
25


Έλεγξε την ποιότητα νερού που χρησιμοποιείται στο κατάστημά σου για να αποφύγεις προβλήματα συσσώρευσης αλάτων σε συσκευές, σκεύη και εξοπλισμό καθώς και για να επιτύχεις τη βέλτιστη ποιότητα στα τρόφιμα, στα ροφήματα και στον καφέ.
 
✔ Περιλαμβάνει pH,αγωγιμότητα, ΤDS, αλκαλικότητα, σκληρότητα.
 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
40


Μικροβιακή ανάλυση πόσιμου νερού, πρωταρχικής σημασίας για την υγεία.
 
✔ Περιλαμβάνει ΟΜΧ, E.coli-Coliforms, Enterococci, pseudomonas.
 
 
 

Εάν θέλεις να ελέγξεις πλήρως το νερό του εστιατορίου, της ταβέρνας, της καφετέριας ή του μπαρ σου πρέπει να επιλέξεις και τις δύο αναλύσεις που αφορούν την ανάλυση νερού χώρων μαζικής εστίασης, τη Φυσικοχημική και την Μικροβιολογική.

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.