Κit Μέτρησης Οξύτητας χυμού εσπεριδοειδών
Εργαστήριο Μπάκιντα

Kit Οξυμέτρησης Χυμός Εσπεριδοειδή Νέκταρ κοκτέιλ Ηράκλειο Κρήτης

Με το κιτ μέτρησης οξύτητας χυμού εσπεριδοειδών μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μετρήσει την οξύτητα σε φυσικούς χυμούς από εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλι, μανταρίνι, κλιμεντίνι, λεμόνι, γρέιπφρουτ, αλλά και σε νέκταρ ή κοκτέιλ και άλλους χυμούς. Χρήσιμο για παραγωγούς, εμπόρους και τυποποιητικές μονάδες.


Κit Μέτρησης Οξύτητας χυμού εσπεριδοειδών Τιμή Ηράκλειο Κρήτης

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Διάλυμα Α: Διάλυμα δείκτη (Μπλε της βρωμοθυμόλης) (100ml)
2. Διάλυμα Β: Διάλυμα τιτλοδότησης NaΟΗ<1,5 Ν (2x30ml)
3. Κενό δοχείο μέτρησης
4. Δοσομετρητής
5. Δύο διαβαθμισμένες σύριγγες των 3ml
6. Εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης

Χρήση σε θερμοκρασία 15-25°C
Μέθοδος Ανάλυσης: Τιτλοδότηση
Εύρος μέτρησης: 0% - 6,39% w/v
Για 20 μετρήσεις

 Πότε και γιατί πρέπει να μετράμε την οξύτητα


Η μέτρηση της ογκομετρούμενης οξύτητας χυμού εσπεριδοειδών μας παρέχει μια ένδειξη για την εκτίμηση της ποιότητάς του. Το κύριο οξύ των εσπεριδοειδών είναι το κιτρικό οξύ και η ολική ογκομετρούμενη οξύτητα εκφράζεται σε γραμμάρια κιτρικού οξέος ανά 100 ml χυμού (% w/v).
Οξύτητες φυσικών χυμών:
Πορτοκάλια, μανταρίνια: 0,7-2% w/v
Λεμόνια: 5,5% w/v το ελάχιστο

Διαδικασία Οξυμέτρησης

Εργαστείτε σε καθαρό και φωτεινό χώρο.
1. Χρησιμοποιώντας τη Σύριγγα των 3ml πάρτε ακριβώς 3ml δείγματος χυμού και προσθέστε τα στο Δοχείο μέτρησης.
! Προσέξτε να μην υπάρχει φυσαλίδα αέρα στο περιεχόμενο της σύριγγας, ούτε σταγόνες στο εξωτερικό της.
2. Προσθέστε στο Δοσομετρητή 5 ml από το Διάλυμα Α και ρίξτε τα στο Δοχείο μέτρησης.
3. Ανακινήστε το περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης με περιστροφικές κινήσεις.
4. Γεμίστε την άλλη Σύριγγα των 3 ml από το Διάλυμα Β μέχρι την ένδειξη 3.
! Απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες από τη σύριγγα και σκουπίστε την εξωτερικά.
5. Προσθέστε σταδιακά με τη σύριγγα αρχικά αρκετές σταγόνες από το Διάλυμα Β στο περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης και στη συνέχεια σταγόνα- σταγόνα, ανακινώντας περιστροφικά μετά από κάθε προσθήκη.
Σταματήστε την προσθήκη του Διαλύματος Β όταν το περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης αποκτήσει κυανοπράσινη απόχρωση (όχι πράσινο, ούτε μπλε).
6. Υπολογισμός Οξύτητας:
Υπολογίστε τον όγκο του Διαλύματος Β που καταναλώθηκε αφαιρώντας την ένδειξη της τελικής στάθμης του υγρού της σύριγγας από την αρχική ένδειξη 3.
Η οξύτητα (γραμμάρια κιτρικού οξέος / 100ml χυμού) δίνεται από τη σχέση: 2,13 x καταναλωθέντα ml.

! Μετά από κάθε χρήση πλύνετε προσεχτικά και στεγνώστε το δοχείο μέτρησης, τις σύριγγες και το δοσομετρητή.

Παράδειγμα

Αν η στάθμη του υγρού έχει κατέβει στα 0,2 ml, τότε η κατανάλωση που έχει γίνει είναι: 3-0,2=2,8 ml και η οξύτητα του χυμού που μόλις μετρήσατε είναι: 2,13 x 2,8 = 5,96 g κιτρικού οξέος / 100ml χυμού ή 5,96% w/v.
Aπόκλιση μέτρησης: ± 0,2 g/100ml