Κit Μέτρησης Οξύτητας Άλμης ελιών
Εργαστήριο Μπάκιντα

Κit Μέτρησης Οξύτητας Άλμης ελιών Ηράκλειο Κρήτης

Με το κιτ μέτρησης οξύτητας άλμης ελιών μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μετρήσει την οξύτητα της άλμης άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα στο δικό του χώρο σε 3,5 λεπτά μόνο! Χρήσιμο για παραγωγούς, εμπόρους και τυποποιητικές μονάδες.


Κit Μέτρησης Οξύτητας Άλμης ελιών Τιμή Ηράκλειο Κρήτης

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Διάλυμα Α: Διάλυμα δείκτη (Μπλε της βρωμοθυμόλης) (100ml)
2. Διάλυμα Β: Διάλυμα τιτλοδότησης NaΟΗ<1,5 Ν (2x30ml)
3. Κενό δοχείο μέτρησης
4. Δοσομετρητής
5. Διαβαθμισμένη σύριγγα των 2ml
6. Διαβαθμισμένη σύριγγα των 3ml
7. Εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης

Χρήση σε θερμοκρασία 15-25°C
Μέθοδος Ανάλυσης: Τιτλοδότηση
Εύρος μέτρησης: 0% - 1,35% w/v
Για 20 μετρήσεις

 Πότε και γιατί πρέπει να μετράμε την οξύτητα


Η μέτρηση της ογκομετρούμενης οξύτητας στην άλμη των ελιών μας δίνει πληροφορίες για την πορεία της ζύμωσης των ελιών με δυνατότητα έγκυρης παρέμβασης καθώς και την εικόνα για τη συντήρηση του προϊόντος. Η ολική ογκομετρούμενη οξύτητα εκφράζει την εκατοστιαία περιεκτικότητα της άλμης σε γαλακτικό οξύ (γραμμάρια γαλακτικού οξέος ανά 100 ml άλμης).
Επιθυμητή ογκομετρούμενη οξύτητα τελικού προιόντος: 0,4 έως 0,8% w/v.

Διαδικασία Οξυμέτρησης

Εργαστείτε σε καθαρό και φωτεινό χώρο.
1. Χρησιμοποιώντας τη Σύριγγα των 2ml πάρτε ακριβώς 2ml δείγματος άλμης και προσθέστε τα στο Δοχείο μέτρησης.
! Προσέξτε να μην υπάρχει φυσαλίδα αέρα στο περιεχόμενο της σύριγγας, ούτε σταγόνες στο εξωτερικό της.
2. Προσθέστε στο Δοσομετρητή 5 ml από το Διάλυμα Α και ρίξτε τα στο Δοχείο μέτρησης.
3. Ανακινήστε το περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης με περιστροφικές κινήσεις.
4. Γεμίστε τη Σύριγγα των 3 ml από το Διάλυμα Β μέχρι την ένδειξη 3.
! Απομακρύνετε τυχόν φυσαλίδες από τη σύριγγα και σκουπίστε την εξωτερικά.
5. Προσθέστε σταδιακά με τη σύριγγα αρχικά αρκετές σταγόνες από το Διάλυμα Β στο περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης και στη συνέχεια σταγόνα-σταγόνα, ανακινώντας περιστροφικά μετά από κάθε προσθήκη.
Σταματήστε την προσθήκη του Διαλύματος Β όταν το περιεχόμενο του Δοχείου μέτρησης αποκτήσει κυανοπράσινη απόχρωση (όχι πράσινο, ούτε μπλε).
6. Υπολογισμός Οξύτητας:
Υπολογίστε τον όγκο του Διαλύματος Β που καταναλώθηκε, αφαιρώντας την ένδειξη της τελικής στάθμης του υγρού της σύριγγας από την αρχική ένδειξη 3.
Η οξύτητα (γραμμάρια γαλακτικού οξέος / 100ml άλμης) δίνεται από τη σχέση: 0,45 x καταναλωθέντα ml.

! Μετά από κάθε χρήση πλύνετε προσεχτικά και στεγνώστε το δοχείο μέτρησης, τις σύριγγες και το δοσομετρητή.

Παράδειγμα

Αν η στάθμη του υγρού έχει κατέβει στα 1,4 ml, τότε η κατανάλωση που έχει γίνει είναι: 3 - 1,4=1,6 ml και η οξύτητα της άλμης που μόλις μετρήσατε είναι: 0,45 x 1,6 = 0,72 g γαλακτικού οξέος / 100ml άλμης ή 0,72% w/v.
Aπόκλιση μέτρησης: ± 0,05 g/100ml