Ανάλυση Εργοστασιακών Αποβλήτων
Ηράκλειο Κρήτης

Χημική Ανάλυση Εργοστασιακών Αποβλήτων Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
55


Απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ελαιουργεία και γαλακτοκομικές μονάδες.
 
✔ Περιλαμβάνει pH, αγωγιμότητα, καθίζοντα στερεά, αιωρούμενα στερεά, COD, BOD5, λίπη, έλαια, Escherichia coli.
 
 
 

* Για περισσότερες από μία αναλύσεις απολαμβάνεις ιδιαίτερες εκπτωτικές τιμές.
* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.