Εργαστήριο Μπάκιντα, Ηράκλειο

Ανάλυση Νερού για Καλλιέργειες 
Ηράκλειο Κρήτης

Χημική Ανάλυση Νερού για Καλλιέργειες Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
30


Έλεγξε αν το νερό που χρησιμοποιείς είναι κατάλληλο για την καλλιέργειά σου, ώστε να επιτύχεις τη μέγιστη απόδοση και την καλύτερη δυνατή ποιότητα στα προϊόντα σου.
 
✔ Περιλαμβάνει θολερότητα, pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αλατότητα, αλκαλικότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά, χλωριούχα, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, SAR.
 
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
 90


Πλήρης έλεγχος του νερού που χρησιμοποιείς στην υδροπονική καλλιέργεια των φυτών σου.
 
✔ Περιλαμβάνει θολερότητα, pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, αλατότητα, αλκαλικότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά, χλωριούχα, φθόριο, νιτρικά, νιτρώδη, θειΐκά, αμμώνιο, βόριο, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, SAR, χαλκό, σίδηρο, ψευδάργυρο, νικέλιο, μαγγάνιο, κάδμιο, χρώμιο.
 
 

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.